Toekomstperspectief

Hoe ernstig is de situatie?
Wat wordt er aan de bedreiging gedaan. Wat moet er meer gedaan worden?